Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149/153

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na

Wykłady Otwarte z Fizyki

dla uczniów szkół licealnych i gimnazjalnych

Wykłady mają na celu zainteresowanie słuchaczy współczesną fizyką. Nasi wykładowcy będą urozmaicać swoje wykłady pokazami multimedialnymi. Wstęp na wykłady bezpłatny.

Wykłady odbywają się w środy o godz. 1300 w Małej Auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, ul. Pomorska 149/153. Przewidywany czas trwania 1 godz. Po wykładzie możliwe będzie zwiedzanie pracowni naukowych i dydaktycznych Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.
Zamiar zwiedzania pracowni należy wcześniej zgłosić i uzgodnić:

Pracownia Jądrowa – grupa 15 osób
dr Andrzej Żak anzak@uni.lodz.pl

Pracownia Promieniowania Kosmicznego – grupa 15 osób
dr hab. Zbigniew Szadkowski, prof. UŁ zszadkow@kfd2.phys.uni.lodz.pl

Pracownia Mikroskopii Tunelowej – grupa 10 osób
dr Witold Kozłowski wkozl@std2.phys.uni.lodz.plNastępne wykłady w roku akad. 2018/2019:Archiwum wykładów otwartychPracownia Pokazowa
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
Wykłady Otwarte z Fizyki organizowane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu